Fraktpolicy

Etter å ha mottatt varselet fra tjenesteleverandøren, og mottatt varselet fra Posten Norge nylig, anbefales Kina Post-produkter på det sterkeste å fylle ut avsenderens skatte-ID (7 siffer som starter med 2 digital) ved bestilling i systemet. Tollvesenet vil behandle posten i henhold til sine krav. For fortolling, dersom opplysningene ikke er fylt ut eller ikke oppfyller kravene, vil tollvesenet gi mottakeren beskjed om å betale avgiften etter behov før den frigis, noe som kan medføre et høyt og usikkert ekspedisjonsgebyr, og vil også påvirke generell aktualitet, for eksempel mottakeren. Dersom du ikke betaler eller unnlater å samarbeide med fortolling i tide, vil posten bli returnert eller avsenderen ordnet med å betale skatt.

RELATERTE ARTIKLER