Beartas Príobháideachais
Ag gkutech.com, táimid tiomanta do phríobháideachas a chosaint. Míníonn an Beartas Príobháideachta seo conas a bhailímid, a úsáidimid agus a nochtaimid do chuid faisnéise pearsanta nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin nó nuair a cheannaíonn tú tríd ár n-ardán. Trí úsáid a bhaint as ár seirbhísí, aontaíonn tú leis na téarmaí atá leagtha amach sa pholasaí seo.
 1. Bailiú Faisnéise Pearsanta
1.1 Cosaint Faisnéise Pearsanta: Tugaimid tús áite do bhailiú ceart faisnéise pearsanta, lena n-áirítear uimhreacha cártaí creidmheasa, ar leathanaigh atá cosanta ag SSL chun slándáil do shonraí a chinntiú.
1.2 Neamhdhíol Faisnéise Teagmhála Úsáideoirí: Ní dhíolaimid faisnéis teagmhála úsáideora le tríú páirtithe.
1.3 Toiliú Fógraíochta: Gan do thoiliú sainráite, ní úsáidfimid do chuid faisnéise pearsanta nó pictiúir chun críocha fógraíochta.
1.4 Eisceachtaí do Dhreasachtaí agus Margaíocht: Féadfaimid bronntanais nó dreasachtaí saor in aisce a sholáthar sna cásanna seo a leanas: a) Nuair a cheannaíonn úsáideoir táirge. b) Mar chuid de ghníomhaíochtaí margaíochta. c) Nuair nach é an príomhchuspóir ná faisnéis phearsanta úsáideora a bhailiú.
 1. Bailiú Faisnéise Gléas
2.1 Samplaí d’Eolas Bailithe: Nuair a fhaigheann tú rochtain ar ár suíomh, bailímid faisnéis ghléis áirithe go huathoibríoch amhail an leagan de do bhrabhsálaí gréasáin, seoladh IP, crios ama, faisnéis fianán, suíomhanna nó táirgí a bhreathnaítear orthu, téarmaí cuardaigh, agus idirghníomhaíochtaí lenár suíomh.
2.2 Aidhm an Bhailithe: Bailímid an fhaisnéis seo chun feidhmiúlacht cheart an tsuímh Ghréasáin a chinntiú, chun do thaithí a phearsantú, agus chun ár suíomh a bharrfheabhsú trí anailísíocht.
2.3 Foinse an Bhailithe: Bailítear an fhaisnéis go huathoibríoch trí fhianáin, comhaid loga, rabhcháin gréasáin, clibeanna, nó picteilíní.
2.4 Nochtadh chun críocha Gnó: Roinnimid an fhaisnéis seo lenár bpróiseálaí, Shopify, chun tacú lenár n-oibríochtaí.
 1. Faisnéis Ordaithe a Bhailiú
3.1 Samplaí d’Eolas Bailithe: Nuair a dhéanann tú ordú, bailímid faisnéis phearsanta ar nós d’ainm, seoladh billeála, seoladh seolta, sonraí íocaíochta (lena n-áirítear uimhreacha cártaí creidmheasa), seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin.
3.2 Cuspóir an Bhailithe: Bailímid an fhaisnéis seo chun ár n-oibleagáidí conartha a chomhlíonadh, íocaíochtaí a phróiseáil, loingseoireacht a shocrú, deimhnithe ordú agus sonraisc a sholáthar, cumarsáid a dhéanamh leat, agus rioscaí nó calaois a d’fhéadfadh a bheith ann a chosc. Féadfaimid an fhaisnéis seo a úsáid freisin chun faisnéis táirge nó seirbhíse ábhartha a sheoladh chugat bunaithe ar do shainroghanna.
3.3 Foinse an Bhailithe: Bailítear an fhaisnéis go díreach uait le linn an phróisis ordaithe.
3.4 Nochtadh chun críocha Gnó: Roinnimid an fhaisnéis seo lenár bpróiseálaí, Shopify, chun próiseáil ordú a éascú.
 1. Bailiú Faisnéise Tacaíochta do Chustaiméirí
4.1 Samplaí d’Eolas Bailithe: Nuair a lorgaíonn tú tacaíocht do chustaiméirí, bailímid faisnéis phearsanta ar nós d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist.
4.2 Aidhm an Bhailithe: Bailímid an fhaisnéis seo chun tacaíocht éifeachtach a sholáthar do chustaiméirí.
4.3 Foinse an Bhailithe: Bailítear an fhaisnéis go díreach uait nuair a dhéanann tú teagmháil lenár bhfoireann tacaíochta do chustaiméirí.
4.4 Nochtadh chun críocha Gnó: Roinnimid an fhaisnéis seo lenár bpróiseálaí, Shopify, chun seirbhísí tacaíochta do chustaiméirí a chumasú.
 1. Eolas Pearsanta a Roinnt
5.1 Soláthraithe Seirbhíse: Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a roinnt le soláthraithe seirbhíse a chuideoidh linn ár seirbhísí a sholáthar agus ár n-oibleagáidí conartha a chomhlíonadh. Mar shampla, úsáidimid Shopify chun ár siopa ar líne a chumhachtú, agus is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoina gcleachtais phríobháideachais ar a láithreán gréasáin.
5.2 Comhlíonadh agus Iarratais Dhlíthiúla: Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh chun cloí leis na dlíthe agus na rialacháin is infheidhme, freagra a thabhairt ar iarratais dlí, nó chun ár gcearta a chosaint.
 1. Fógraíocht Iompraíochta
6.1 Margaíocht Phearsanta: Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid chun fógraí spriocdhírithe agus cumarsáid mhargaíochta a sholáthar duit a chreidimid a d’fhéadfadh a bheith suimiúil duit. Áirítear leis seo uirlisí ar nós Google Analytics a úsáid agus faisnéis a roinnt lenár gcomhpháirtithe fógraíochta.
6.2 Díliostáil: Más mian leat tarraingt siar as an bhfógraíocht spriocdhírithe, is féidir leat cuairt a thabhairt ar leathanach oideachais an Tionscnaimh Fógraíochta Líonra chun tuilleadh eolais a fháil ar conas a oibríonn sé agus conas do shainroghanna a bhainistiú.
 1. Úsáid Faisnéise Pearsanta
Soláthar Seirbhíse: Bainimid úsáid as do chuid faisnéise pearsanta chun ár seirbhísí a sholáthar, lena n-áirítear táirgí a thairiscint le díol, íocaíochtaí a phróiseáil, orduithe seolta, agus tú a choinneáil ar an eolas faoi tháirgí, seirbhísí agus tairiscintí nua.
 1. Bunús Dlíthiúil
Forais Dlíthiúla le Próiseáil: Más cónaitheoir sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) tú, próiseálann muid do chuid faisnéise pearsanta bunaithe ar na boinn dhlíthiúla seo a leanas: a) Do thoiliú. b) Feidhmiú conartha idir tú féin agus an láithreán. c) Oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. d) Do leasanna ríthábhachtacha a chosaint. e) Feidhmiú tascanna a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail. f) Ár leasanna dlisteanacha, ar choinníoll nach sáraíonn siad do chearta agus do shaoirsí bunúsacha.
 1. Coinneáil Sonraí
Tréimhse Choinneála: Coimeádaimid do chuid faisnéise pearsanta dár dtaifid mura n-iarrann tú orainn é a scriosadh. Tá sé de cheart agat iarraidh ar do chuid faisnéise a scriosadh i gcúinsí áirithe. Le haghaidh tuilleadh eolais ar do chearta agus conas iad a fheidhmiú, féach le do thoil don rannán ‘Do Chearta’ thíos.
 1. Cinnteoireacht Uathoibrithe
Cinnteoireacht Uathoibrithe Theoranta: Ní ghlacaimid páirt i bpróisis cinnteoireachta lán-uathoibrithe a bhfuil éifeacht dhlíthiúil nó shuntasach acu ort. Mar sin féin, féadfaidh ár bpróiseálaí, Shopify, cinnteoireacht uathoibrithe teoranta a úsáid chun calaois a chosc.
 1. Margaíocht Téacs agus Fógraí
11.1 Toiliú le haghaidh Teachtaireachtaí Téacs: Trí d’uimhir theileafóin a sholáthar le linn an tseiceáil amach, trí liostáil trí fhoirmeacha rogha an diúltaithe, nó trí eochairfhrása a théacsáil, toilíonn tú teachtaireachtaí téacs a fháil uainn. Seans go gcuimseodh na teachtaireachtaí seo faisnéis faoinár gcuid táirgí, seirbhísí, promóisin agus meabhrúcháin tralaí tréigthe. Ní gá toiliú chun ceannach a dhéanamh, agus d’fhéadfadh rátaí caighdeánacha teachtaireachtaí agus sonraí a bheith i bhfeidhm.
11.2 Díliostáil: Is féidir leat díliostáil ó theachtaireachtaí téacs a fháil am ar bith trí STOP a fhreagairt ar aon teachtaireacht nó cliceáil ar an nasc díliostáil atá curtha ar fáil. Le haghaidh tuilleadh eolais nó cúnaimh, déan teagmháil linn ag ríomhphost:support@gkutech.com.
 1. Do Chearta
Ag brath ar do dhlínse, féadfaidh cearta áirithe a bheith agat maidir le do chuid faisnéise pearsanta, lena n-áirítear an ceart chun do shonraí a rochtain, a cheartú, a nuashonrú nó a scriosadh. Chun do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil linn le do thoil ag baint úsáide as an bhfaisnéis a thugtar thíos.
 1. Glaoigh orainn
Má tá aon cheist nó imní ort faoinár mBeartas Príobháideachta nó faoi láimhseáil do chuid faisnéise pearsanta, déan teagmháil linn le do thoil ag ríomhphost: support@gkutech.com .
Tabhair faoi deara go bhfuil an polasaí príobháideachta seo faoi réir athraithe. Molaimid é a athbhreithniú go tréimhsiúil le haghaidh aon nuashonruithe. Nuashonraithe: [June 27, 2023].